Rapport

Medium and long term perspectives of Inland Waterway Transport in the European Union

Als de binnenvaart de schoonste modaliteit wil blijven, dient ze de komende tien jaar een vergroeningsslag te maken. Zo niet, dan  wordt ze ingehaald door het wegtransport. Dat is één van de conclusies uit de studie ‘Medium and Long Term Perspectives of Inland Waterway Transport in the European Union’. Binnen de studie heeft CE Delft de analyse op het gebied van emissies gemaakt, en voorstellen gedaan voor het verminderen van de emissies van de binnenvaart. Hierbij staat centraal het creëren van financiële prikkels voor scheepseigenaren om in moderne, schone motoren en retrofittechnieken te investeren, als aanvulling op het normeren van nieuwe motoren.

De studie  is uitgevoerd door CE Delft, MDS Transmodal, NEA, PLANCO en Via Donau, in opdracht van de Europese Commissie. De studie vormt de basis voor de Commissie voor het ontwerpen van haar binnenvaartbeleid richting jaar 2020, in lijn met het Europese witboek voor transportbeleid.