Rapport

Meerpalen, een tweede leven

In opdracht van de Provincie Zuid Holland is de haalbaarheid onderzocht van het hergebruik van hardhouten meerpalen. Uit de studie blijkt dat hergebruik deels reeds plaatsvindt. Vijf aanbevelingen voor verruiming van het hergebruik zijn gedaan:

  1. In bestekken niet meer verplichten nieuwe palen te gebruiken.
  2. Via een website secundaire palen aan te bieden.
  3. Aanbieders en gebruikers van meerpalen informeren over de her-gebruikmogelijkheden en het bestaan van de website.
  4. Partijen van meer dan grofweg 10 secundaire palen te keuren.
  5. De secundaire palen niet binnen de eigen organisatie te houden, maar beschikbaar te maken voor de gehele markt.

Auteurs

Meer over