Rapport

Member States in Top Gear

De Algemene Energieraad (AER) heeft CE Delft verzocht het duurzaam verkeersbeleid in de afzonderlijke EU-lidstaten te vergelijken, met daarbij speciaal aandacht voor de huidige wetgeving en het lange termijn klimaatbeleid. Het onderzoek heeft als input gediend voor de conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility’, die op 11 oktober 2012 in de Rotterdamse haven was georganiseerd door de European Environmental and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) en de Nederlandse Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLi). In deze studie worden de belangrijkste ontwikkelingen in het verkeers- en klimaatbeleid van de EU-lidstaten beoordeeld; voor tien daarvan wordt een diepgaande analyse van het relevante beleid uitgevoerd.

Auteurs