Rapport

Met de auto Parijs halen

CE Delft heeft deze studie uitgevoerd voor de RAI Vereniging om inzicht te geven in wat de ambities uit het klimaatakkoord van Parijs betekenen voor de sector verkeer in Nederland. De studie laat zien wat de opgave is voor het wegverkeer waarbij meerdere scenario’s zijn uitgewerkt die in lijn zijn met 2-gradenopwarming en ook een scenario dat in lijn is met 1,5-gradenopwarming.

In aansluiting op recente inzichten is hierbij gebruik gemaakt van de methode van koolstofbudgetten (carbon budgets). Deze geven aan hoeveel CO2 er vanaf nu tot het einde van de eeuw nog maximaal uitgestoten mag worden om onder 1,5 dan wel 2 graden opwarming te blijven.