Rapport

Met een eiwittransitietarget naar een duurzaam voedselaanbod

Consumptie van dierlijke producten draagt in belangrijke mate bij aan milieuproblemen, waaronder klimaatverandering. Met een verschuiving van ons eetpatroon van dierlijke naar meer plantaardige producten valt dan ook veel te winnen. Op basis van aanbevelingen en richtlijnen van onder andere het Voedingscentrum blijkt dat zo’n verschuiving goed past binnen een gezond eetpatroon. Zeker in Nederland is er veel te winnen, omdat het aandeel plantaardig in eiwitconsumptie hier relatief laag is; 33% plantaardig ten opzichte van bijvoorbeeld 42% in België en 40% in Duitsland.

Om de eiwittransitie meer houvast te geven is het nodig om een indicator te ontwikkelen die aangeeft waar we ons in de transitie bevinden. Deze indicator zou door supermarkten gebruikt kunnen worden om hun beleid op dit thema te onderstrepen, of door NGO’s om supermarkten of andere partijen te kunnen aanspreken op hun bijdrage, of door de Rijksoverheid om de eiwittransitie te volgen en te stimuleren. In deze studie voor Natuur en Milieu heeft CE Delft verschillende mogelijkheden voor eiwittransitie-indicatoren verkend, en deze toegepast op het Menu van Morgen. Met het Menu van Morgen bewegen we van een eiwittransitiescore van 33% (huidige eetpatroon) naar 48% in 2030 en 65% in 2050.

Meer over