Rapport

Methodiek duurzaam aanbesteden afval – Versie 2021

Dit onderzoek gaat over een methodiek om verwerking van huishoudelijk afval duurzaam en zoveel mogelijk circulair aan te besteden. CE Delft heeft deze methodiek ontwikkeld in samenwerking met Attero. De methodiek is toepasbaar voor restafval, gft-afval en pmd-afval, en kijkt daarbij naar verschillende verduurzamingsopties. De methodiek kan gemeenten en aanbestedende diensten helpen om afvalverwerking zo duurzaam mogelijk aan te besteden, en kan worden gezien als een eerste aanzet voor een MVI-criteriadocument. Deze 2021 is een update van de Versie 1.1 die eerder werd uitgebracht in 2019.

In december 2016 is het Manifest MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) voor het eerst ondertekend door veel overheden. In het manifest zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen voor duurzaam inkopen. Een aantal van de ondertekenaars is ook actief op het gebied van circulair inkopen en hebben de Green Deal circulair inkopen getekend. Voor veel productgroepen zoals catering, elektriciteit en transport zijn er in MVI-kader officiële criteriadocumenten, deze worden beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor afvalverwerking dat door of namens gemeenten wordt aanbesteed bestaat geen criteriadocument.

Ondanks al deze landelijke en regionale initiatieven en ambities houden niet alle gemeenten rekening met duurzaamheid bij het inkopen van afvalverwerking van huishoudelijk afval en de gemeenten die dit wel doen vinden duurzaam aanbesteden van afval complex en doen dit vaak verschillend. Dit terwijl verschillende duurzaamheidsthema’s zoals klimaat, energie en grondstoffen (circulaire economie) samenkomen in afvalbeleid.

CE Delft heeft daarom een methodiek voor het duurzaam aanbesteden van afval ontworpen voor de volgende afvalstromen:

  • huishoudelijk restafval
  • groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval)
  • plastic, metaal en drankenkartons (PMD) afval.

In deze Versie 2021 zijn een aantal kentallen geupdatet, is naar aanleiding van vragen meer toelichting toegevoegd en voor het rendement van afvalverwerking een glijdende schaal gemaakt.

Auteurs