Rapport

Methodology for GHG Efficiency of Transport Modes

Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft aan Fraunhofer ISI en CE Delft gevraagd om onderzoek te doen naar indicatoren voor de Europees gemiddelde CO2-efficiëntie van goederen- en personenvervoer. Fraunhofer ISI en CE Delft hebben een robuuste methodiek ontwikkeld voor de bepaling van de CO2-efficiëntie-indicatoren. Daarbij is gekozen voor een aanpak die ook in de toekomst herhaald kan worden. Hiervoor is zowel gebruikgemaakt van top-down en bottom-up berekeningen, en zijn er specifieke analyses gedaan naar de uitstoot van emissies door vliegtuigen op grote hoogten en de zogeheten up- en downstream emissies die vrijkomen bij de productie van elektriciteit en brandstoffen.

Voor de periode 2014-2018 zijn er Europees gemiddelde CO2-efficiëntie-indicatoren gepresenteerd voor de volgende modaliteiten:

  • Wegvervoer
  • Spoorvervoer
  • Luchtvaart
  • Binnenvaart
  • Zeevaart

Daarnaast zijn er waar mogelijk uitsplitsingen gemaakt naar specifieke brandstoffen, voertuigen en goederen. De resultaten zijn uitgedrukt in CO2- equivalenten en bevatten ook up- en downstream emissies. Uit de resultaten blijkt dat de gemiddelde CO2-efficiëntie van spoorvervoer en watergebonden vervoer aanzienlijk beter is dan van wegvervoer en de luchtvaart.