Rapport

Milieueffecten van veranderingen bij Op Pad en SNP Reismagazine

In de tijdschriftketen nemen uitgevers een centrale positie in. De uitgever maakt afwegingen over prijs, markt/doelgroep en de functie van het tijdschrift. Daarbij maakt de uitgever keuzes voor het papiertype, het formaat en de drukkerij. Zo kunnen uitgevers ook milieukundig gezien een grote rol spelen in verduurzaming van een tijdschrift. In dit project is milieukundig gekeken naar veranderingen bij de tijdschriften Op Pad en SNP Reismagazine, twee tijdschriften die door de ANWB worden uitgegeven. Dit onderzoek laat zien dat de uitgever ook een rol kan spelen in de verduurzaming, puur door naar zijn eigen bijdrage te kijken. CE Delft heeft de gehele tijdschriftketen milieukundige in kaart gebracht, om de grootte van het effect te kunnen duiden.

Meer over