Rapport

Milieuprijzen als weegfactor in de bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken

Dit rapport bevat monetaire weegfactoren (milieuprijzen) voor LCA-analyses die de MKI- of MPG-score van een bouwwerk bepalen, toepasbaar op de LCA-methodiek EN15804+A2. De milieuprijzen in dit rapport zijn gebaseerd op het Handboek Milieuprijzen (door CE Delft) uit 2018. Het Handboek Milieuprijzen biedt het onderzoekskader. De rijksoverheid heeft in 2023 besloten om de weging van milieu-impactcategorieën te blijven doen met milieuprijzen, en om hiervoor de milieuprijzen uit dit rapport te gebruiken. Dit rapport legt uit hoe de milieuprijzen voor elke milieu-impactcategorie tot stand zijn gekomen. De prijzen zijn te vinden in tabel 6.

Achtergrond:

De Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ volgt de norm EN15804. In 2019 vond een wijziging in de normering plaats (+A2). Het belangrijkste verschil is dat de voorgeschreven milieu-impactcategorieën nu aansluiten bij de levenscyclusanalyse-impactmethode (LCIA) die wordt toegepast binnen het programma ‘Product Environmental Footprint’ van de Europese Commissie – kortweg PEF genoemd. Dit betekent dat in de Bepalingsmethode ook de weging van milieueffecten moet worden herzien. Het betreft de weging van verschillende impactcategorieën (klimaatverandering, verzuring, vermesting, etc.) tot een 1-puntscore. Deze score staat ook wel bekend als de Milieukostenindicator (MKI-score) of Milieuprestatie Gebouw (MPG-score). Deze 1-puntscore geeft aan hoe groot het effect van een bepaald product of project is op het milieu.

Auteurs