Rapport

MKB Milieubarometer (herziene versie)

In opdracht van de gemeente Schiedam hebben Stichting Stimular en CE een instrument ontwikkeld, waarmee MKB-bedrijven milieuinformatie op een eenvoudige en inzichtelijke manier beschikbaar kunnen krijgen. Dit is de Milieubarometer voor het MKB geworden. De Milieubarometer is een spreadsheet waarop milieugegevens over het bedrijf kunnen worden ingevoerd. De ondernemer kan met de Milieubarometer in een oogopslag de milieuprestatie van zijn bedrijf zichtbaar maken. Het integreert de verschillende milieuaspecten van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld energieverbruik, afval, water, luchtemissies en transport. Ook kan de ondernemer snel inzicht krijgen in de effecten van een voorgenomen maatregel. CE heeft bij het softwarepakket een handleiding geschreven met een achtergrondnotitie die meer inzicht geeft in de werking van het pakket. De handleiding geeft aan hoe stap voor stap de Milieubarometer kan worden opgezet. De Stichting Stimular zorgt voor de verspreiding van het pakket onder MKB-bedrijven in de gemeente Schiedam en het Rijnmondgebied. De handleiding inclusief achtergrondnotitie – Milieubarometer voor het MKB (2000)- is te verkrijgen bij CE of bij Stichting Stimular. 

Auteurs

Meer over