Rapport

MKBA Warmte MRA

In opdracht van het Programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam heeft CE Delft onderzoek gedaan naar kosten en baten van uiteenlopende investeringspaden om de warmtevraag van woningen en kassen te verduurzamen. Doel is het inzicht in kosteneffectieve oplossingen te vergroten als in de gebouwde omgeving in de Metropoolregio aardgas vervangen gaat worden door andere manieren om aan de warmtevraag te voldoen. Een regionaal-gecoördineerde aanpak gericht op het verduurzamen van de warmtevoorziening biedt mogelijk voordelen ten opzichte van een aanpak per gemeente.