Rapport

Modal choice criteria in rail transport

Het vergroten van het marktaandeel in passagier- en vrachttreinvervoer kan potentieel bijdragen aan verbeterde bereikbaarheid, verminderde congestie en het verlagen van de milieubelastende impact van transport, wanneer de aandrijfenergie uit duurzame bronnen komt. De CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) is geïnteresseerd in de redenen achter de keuze (modal choice) voor treinvervoer als modaliteit. Dit is de reden dat de CER aan CE Delft opdracht heeft gegeven om een literatuuronderzoek uit te voeren naar de modal choice van treinvervoergebruikers voor passagier- en vrachtvervoer. Het doel van deze studie is om een duidelijk beeld te krijgen van welke criteria gebruikt worden in de modal choice voor trein of concurrerende vervoersmethoden. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen diverse marktsegmenten voor zowel passagier en vracht. Als aanvulling zijn ook toekomstige kansen en uitdagingen, zowel intern als extern, geïdentificeerd voor treinvervoer tot 2030.