Rapport

Monitor Amsterdam Klimaatneutraal – Effect van voorgenomen beleid op CO2-uitstoot – Update 2021

Update Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal
Begin 2020 heeft CE Delft een raming gepubliceerd van de CO2-emissies van de gemeente Amsterdam in 2030. Het College heeft afgesproken om in 2030 55% CO2-reductie te realiseren. Het gaat dan om emissies gekoppeld aan energiegebruik op Amsterdams grondgebied, en 1990 is het ijkjaar. De vraag die in deze update aan de orde komt is: in hoeverre zal de doelstelling worden gerealiseerd met reeds vastgesteld en voorgenomen beleid? Daarnaast is een verkenning gedaan van de impact die de coronacrisis hierop zou kunnen hebben en is voor 2025 een raming opgesteld met deze methode zoals voor 2030.

Auteurs