Rapport

Nationaal doel plasticnormering. Vormgeving en effecten

De Rijksoverheid heeft als doelstelling om het aandeel recyclaat en biobased in plastic producten te verhogen. In opdracht van het ministerie van I&W heeft CE Delft in beeld gebracht hoe een norm voor gerecyclede en biobased polymeren (plastic korrels) in Nederland kan werken. Ook hebben we overwegingen gegeven voor het ambitieniveau, effecten op het klimaat en de economische effecten van een norm in kaart gebracht.

Auteurs