Rapport

Natural mink fur and faux fur products, an environmental comparison

In 2010 voerde CE Delft, in opdracht van het Nederlandse Bont voor Dieren, het Belgische GAIA en het Italiaanse LAV, een studie uit waarin 1 kg nertsenbont werd vergeleken met 1 kg ander textiel, zoals wol, katoen en polyester. Er ontstond echter de behoefte om bontproducten te vergelijken met een nepbontvariant. CE Delft heeft nu een milieukundige vergelijking (levenscyclusanalyse) uitgevoerd van bontjassen met nepbontjassen en bontkraagjes met nepbontkraagjes. Diverse scenario’s voor levensduur en onderhoud werden onderzocht.

Uit de studie komt naar voren dat voor alle milieueffecten een bontproduct een grotere impact heeft dan de nepbontvariant. De milieu-impact voor bontproducten ligt ten minste een factor 3 hoger vergeleken met de meest ongunstige nepbontvariant. Voor een aantal milieueffecten is de impact meer dan een factor 10 groter.

Meer over