Rapport

Nieuwbouwwijken zonder gas, ervaringen en leerpunten

Tijdens het Tweede Kamerdebat van 13 januari 2015 heeft de minister van BZK de toezegging gedaan om een inventarisatie uit te voeren naar de ervaringen met nieuwbouwwijken zonder aansluiting op het gasnet. CE Delft heeft deze inventarisatie uitgevoerd. In het onderzoek is aandacht besteed aan de bewonerstevredenheid, de procesgang bij de totstandkoming van de projecten, de energieprestatie van de woningen en de business case voor betrokkenen.