Rapport

Noordenveld Klimaatneutraal 2040. Wat betekent de doelstelling klimaatneutraal voor de gemeente?

Klimaatverandering is één van de grote mondiale uitdagingen. De gemeente Noordenveld zet zich daarom in om haar impact op klimaatverandering te verminderen. De ambitie is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen moet worden, aangezien deze verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering.

Dit onderzoek geeft antwoord op de vragen: Wat betekent het om klimaatneutraal te zijn? Hoe groot is de opgave en wat kan de gemeente doen? Hoe dragen de huidige plannen en ambities van Noordenveld bij aan de doelstelling klimaatneutraal in 2040?

Op basis van de huidige ambities zal Noordenveld een reductie van ongeveer 54% van de uitstoot realiseren in 2040, ten opzichte van de huidige situatie. Dat is niet voldoende voor een klimaatneutraal Noordenveld in 2040. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

  • Het gemeentelijk beleid is nog niet volledig in lijn met de ambitie voor 2040. Dat wil zeggen dat niet alle inspanningen zijn opgesteld met het doel om klimaatneutraliteit te bereiken. Daarnaast zijn een deel van de ambities niet concreet genoeg geformuleerd om het effect ervan te kunnen berekenen.
  • Een groot deel van de emissies komt uit sectoren waar de gemeente weinig invloed op heeft. Het bestaande landelijke en provinciale beleid leidt tot onvoldoende emissiereductie. Dit geldt met name voor de winning van delfstoffen (inclusief gasopslag) en landbouw.
  • Met het huidige beleid wordt nog niet alle elektriciteit in Nederland in 2040 klimaatneutraal opgewekt. Er komen daarom nog broeikasgassen vrij bij elektriciteitsgebruik in 2040