Rapport

Nota van bevindingen Energietransitie Dongen, Goirle en Loon op Zand

Rekenkameronderzoek Energietransitie voor de gemeente Dongen, Goirle en Loon op Zand

CE Delft heeft voor de rekenkamercommissie van de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand een onderzoek uitgevoerd naar het beleid rondom de energietransitie. In dit onderzoek zijn de ambities en doelen van de gemeenten in beeld gebracht, en is aangegeven wat het doelbereik van de gemeente is. Ook zijn suggesties gegeven voor aanvullende maatregelen die de gemeenten kunnen uitvoeren om hun klimaatdoelen te behalen.