Rapport

NOx controls for shipping in EU Seas

In deze studie wordt het vermoedelijke tijdspad gepresenteerd voor invoering van een Nitrogen Emission Control Area (NECA) in de Oostzee, de Noordzee en het Kanaal alsmede een schatting van NOx-emissies op basis van deze invoeringsdatum en vergelijking hiervan met een scenario zonder Noord-Europees NECA. In een vergelijkende analyse worden alternatieve beleidsinstrumenten om de NOx-emissies van de scheepvaart te verminderen besproken, met daarbij aandacht voor de verwachte NOx-reducties en kostenramingen. De waarschijnlijke uitkomst van de NECA-onderhandelingen m.b.t. de Oostzee en Noordzee wordt ingeschat, samen met het vermoedelijke tijdspad van de meest waarschijnlijke uitkomst.

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van Transport & Environment door IVL (Swedish Environmental Research Institute) en CE Delft. IVL was verantwoordelijk voor de berekening van NOx-emissies in de EU-wateren en voor beschrijving van de technische parameters en verwachte kosten van de onderzochte reductie-opties, CE Delft voor de geopolitieke analyses en de kosten-batenanalyse.

Auteurs

Co-auteurs

IVL, Hulda Winnes, Erik Fridell, Katarina Yaramenka