Rapport

Onderzoek positieve impact afschaffing fossiele subsidies

Om invulling te geven aan de Tweede Kamermotie Kröger c.s. heeft het ministerie van EZK CE Delft gevraagd onderzoek te doen naar de positieve effecten van het afschaffen van fossiele-energiesubsidies.

Er ontstaan nieuwe marktkansen als fossiele subsidies worden afgebouwd en er een gelijk speelveld ontstaat in de fiscale behandeling van energie en grondstoffen (niet-energetisch gebruik van fossiele energie). Tot op heden zijn vooral concurrentie effecten op bestaande bedrijven (negatief voor de Nederlandse economie) in beeld gebracht op basis van een serie van impact assessments. Waar het afschaffen van fossiele subsidies nadelig is voor Nederlandse bedrijven die sterk afhankelijk zijn van fossiele energie, biedt dat tevens kansen voor een betere businesscase voor bedrijven die minder of niet afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen. Naast bedrijven die nu onderdeel uitmaken van de circulaire economie gaat dit ook om bedrijven die hier in de toekomst deel van uit zullen gaan maken. Het doel van deze studie is het kwalitatief verkennen van deze positieve effecten. In de studie staan de maatschappelijke kosten door CO2-uitstoot centraal.

De studie maakt deel uit van het Rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief dat 12 februari 2024 aan de Tweede Kamer werd gestuurd.