Rapport

Onderzoek warmtetransitie De Ronde Venen. Afwegingskader

De centrale vraag die in dit afwegingskader wordt beantwoord is: Welke duurzame warmtetechniek kan in welke wijk ingezet worden en welke technische criteria zijn er omtrent de volgorde waarin de dorpen en wijken aardgasvrij gemaakt kunnen worden? Met het antwoord op deze biedt dit afwegingskader relevante technisch-economische informatie om tot een Transitievisie Warmte te komen.

Het afwegingskader behandelt twee centrale onderwerpen: schaarse, duurzame bronnen en de kosten van de transitie. Zo is een belangrijke beperking in de keuze voor warmtetechnieken de beschikbaarheid van energiedragers, zoals warmte, groengas en waterstof. De toewijzing van energiedragers zal in een vervolgtraject bepaald moeten worden. Daarnaast kan op basis van kosten de keuze voor een bepaalde warmtetechniek in een bepaalde wijk onaantrekkelijk zijn.