Rapport

Onderzoeksrapport Amsterdams Isolatieplan

In dit onderzoek is gekeken naar de Amsterdamse woningvoorraad in relatie tot de isolatieopgave en welke gebieden in de stad meer focus nodig is op basis van het zwaartepunt van de technische isolatieopgave en sociaal-maatschappelijke urgentie. Ook is inzicht gekregen in kosten en besparingen voor verschillende isolatieniveaus en zijn koppelkansen op het gebied van circulariteit en klimaatadaptatie in kaart gebracht. Met behulp van drie verschillende scenario’s is in kaart gebracht hoe het besparingspotentieel in Amsterdam kan worden benut. Tot slot zijn isolatietempo’s in kaart gebracht die nodig zijn om beleidsdoelen te behalen. CE Delft richtte zich op de kosten en besparingen voor verschillende isolatieniveaus en wat de kosten zijn als dit gekoppeld wordt aan circulariteit van de gebruikte isolatiematerialen.

Op basis van ons onderzoek heeft de gemeente Amsterdam een Uitvoeringsplan Isolatieoffensief voor 2024-2026 opgesteld.