Rapport

Ontgassingsverbod Zuid-Holland – Tussenrapportage

De Provincie Zuid-Holland voert per 1 januari 2016 een ontgassingsverbod in voor de binnenvaart in Zuid-Holland voor ontgassing naar de atmosfeer van meer dan 10% benzeenhoudende stoffen voor de categorieën met UN-nummers 1267, 1268, 1863, 1993 en 3295. Doel van deze studie is de gevolgen hiervan te voorspellen, met name op gebied van benodigde extra capaciteit aan ontgassingsinstallatie.
CE Delft heeft dit onderzoek uitgevoerd op basis van een eerdere publicatie over scheepsbewegingen in de tankvaart en op basis van meerdere interviews met stakeholders in de sector. Op deze manier is een beeld geschetst van de benodigde extra capaciteit aan ontgassingsinstallaties en kegelligplaatsen.