Rapport

Oplossingen voor netcongestie bij bedrijven. Praktijkvoorbeelden met toekomstig potentieel en kosten per oplossing

CE Delft heeft samen met Merosch oplossingen van netcongestie in kaart gebracht. CE Delft heeft voor 7 oplossingen twee onderzoeksvragen beantwoord:

  • Het potentieel van de oplossingen tot 2030, oftewel hoeveel extra elektriciteitsvraag en -productie gerealiseerd kan worden.
  • De kosten van de oplossingen t.o.v. de maatschappelijke kostprijs van netcongestie.

Auteurs