Rapport

Optiedocument Verkeersemissies*

De Nederlandse overheid moet de komende jaren extra milieumaatregelen nemen om aan internationale afspraken en verdragen zoals de NEC-richtlijn, de eisen aan de luchtkwaliteit en het Kyoto-verdrag te kunnen voldoen. Het ministerie van VROM heeft daarom in overleg met de sector verkeer en vervoer een groslijst met 136 mogelijke opties opgesteld en aan het MNP-RIVM en het CE gevraagd de kosten, de effecten op emissies en de kosten-effectiviteit van deze opties uit te rekenen. Het ministerie heeft dit optiedocument vervolgens gebruikt voor het opstellen van de Nota Verkeersemissies. CE heeft voor dit project de effecten van een veertigtal opties doorgerekend, en de synthese van de resultaten voor haar rekening genomen.
Uit uitgebreide samenvatting van de resultaten van dit project kunt u vinden op de site van het RIVM.

Auteurs

Meer over