Rapport

Opties voor regionale allocatie hernieuwbare energieambities

In Nederland zal veel hernieuwbaar vermogen bijgeplaatst moeten gaan worden om de ambities zoals ze nu geschetst zijn aan de sectortafel elektriciteit te gaan halen. De vraag hierbij is natuurlijk, ‘waar moet dit hernieuwbare vermogen geplaatst gaan worden’? Om een eerste indicatie te krijgen van de omvang van de ambitie, en wat dit kan betekenen voor individuele gemeenten en regio’s heeft Greenpeace aan CE Delft gevraagd om drie allocatiemethoden door te rekenen. In deze notitie wordt een indicatie gegeven van hoeveel windvermogen op land en/of zon-PV er, op basis van verschillende allocatiemethoden, per gemeente of regio geplaatst moet worden om de verschillende ambitieniveaus te halen.

Auteurs

Meer over