Rapport

Outlook Hinterland and Continental Freight 2020

De doelstelling om klimaatneutraal te worden in 2050 vraagt om forse maatregelen in het achterland- en internationaal vervoer in Nederland. Deze economisch zeer belangrijke goederenstromen vormen een omvangrijk deel van logistieke functie van Nederland. CE Delft heeft samen met TNO en Connekt in opdracht van de Topsector Logistiek twee jaar geleden een eerste doorkijk gepresenteerd, waaruit bleek dat het achterland- en continentaal vervoer zo’n 60% van al het weg-, binnenvaart- en spoorvervoer omvat. In deze Outlook HCF 2020 wordt het pad richting 2030 nauwkeuriger bestudeerd. De decarbonisatieopgave voor deze stromen is uitdagend omdat de technologie voor zero-emissieaandrijving voor zwaar vervoer nog in ontwikkeling is. De aanbeveling is om in te zetten op internationale “zero-emissie”-corridors. Het rapport geeft inzicht in de technische en logistieke mogelijkheden om deze ‘zero-emissie corridors’ te verwezenlijken.

Auteurs

Co-auteurs

Paul van de Lande (TNO)
Maarten Verbeek (TNO)
Herman Wagter (Connekt)