Rapport

Outlook Horecalogistiek

De belevering van ruim 60.000 eet-, drink en overnachtingsgelegenheden in Nederland zorgen voor een flink aantal voertuigbewegingen binnen de stadsgrenzen. In het bijzonder doordat er een grote diversiteit is aan zowel horecagelegenheden als leveranciers. De horecasector heeft daardoor een substantieel aandeel in van de CO2-uitstoot door de stadslogistiek.

Aan de horeca gerelateerde CO2-uitstoot en vervoersbewegingen kunnen op verschillende manieren
gereduceerd worden. In deze outlook zijn er vier scenario’s uitgewerkt die daaraan kunnen bijdragen:

  • Elektrificatie last-mile;
  • Platformfunctie voor horecabelevering;
  • Foodcenter;
  • Inkoopbundeling.

De scenario’s zijn ontwikkeld op basis van trends en ontwikkelingen en gevalideerd via interviews met bedrijven (leveranciers en horeca) en experts. Om een beeld te krijgen van de huidige horecabelevering (zoals type leveranciers, aantal leveringen en ritten in een stad) was alleen een uitgebreide dataset van Amsterdam beschikbaar. Met deze dataset is uitgerekend wat het aantal vervoersbewegingen en CO2-uitstoot was in 2018. Als er niks verandert in de stadslogistiek voor de horeca wordt er voor 2030 wordt een sterke toename verwacht van het aantal bevoorradingsritten door toename van het inwoneraantal, horecagelegenheden en leveringsfrequentie. Naar verwachting blijft de CO2-uitstoot in 2030 gelijk vanwege zuiniger wordende voertuigen als gevolg van Europese wetgeving. Vanuit de scenario’s is vervolgens een voorspelling gedaan van de impact op die de scenario’s hebben op de CO2-uitstoot en vervoersbewegingen.

De analyse laat zien dat elektrificatie het grootste effect heeft op de uitstoot van CO2, en leidt tot een emissiereductie van 74%. Elektrificatie op zichzelf heeft geen effect op het aantal ritten, maar uitgaande van een beperkte verschuiving naar LEVV’s en cargobikes kan dit leiden tot 13% reductie van het aantal ritten.

Auteurs

Co-auteurs

Roy van den Berg (CE Delft), Bram Kin (TNO), Herman Wagter (Connekt)