Rapport

Overheidsingrepen in de energiemarkt

Het onderzoek ‘Overheidsingrepen in de energiemarkt’ is uitgevoerd door Ecofys en CE Delft, in opdracht van Eneco en Triodos Bank. In deze studie zijn onder begeleiding van een groep prominente economen en energiespecialisten, de overheidsinterventies op de Nederlandse energiemarkt geïnventariseerd. Daarnaast hebben zij de consequenties voor het speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparing gekwantificeerd. Hieruit blijkt dat bedoeld en onbedoeld de overheid het gebruik van energie en fossiele brandstoffen nog altijd sterker stimuleert dan hernieuwbare energiebronnen. Beleid gericht op het verkleinen van prijsverschillen tussen duurzaam en fossiel moet zich dus richten op het uitfaseren van deze steun en vervolgens de resterende ‘onrendabele top’ te overbruggen.

Het rapport is op 22 juni aangeboden aan de Kamerleden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Rene Leegte (VVD) door de directeur van CE Delft Frans Rooijers en de directeur van Ecofys Manon Janssen.

Aanvulling oktober 2011
In de nieuwe versie hebben we de volgende commentaren verwerkt die we sinds juni 2011 hebben ontvangen:

1. Investeringsaftrek voor investeringen in marginale gasvoorkomens op het Nederlands continentaal plat 
 
  • Gewijzigd van 196 mln € naar 0 mln €
  • In 2010 is nog geen gebruik gemaakt van deze maatregel
2. CO2-Afvang en Opslag (CCS) – diverse meerjarige subsidies      
 
  • Gewijzigd van 150 mln € naar 15,3 mln € (begrote kasuitgaven volgens Kamerbrief)
  • De beschikking van de subsidie van € 150 mln aan het ROAD-project in het jaar 2010 valt niet volledig aan 2010 toe te rekenen
3. Afkoop emissierechten door de Nederlandse staat van acht bedrijven   
 
  • Gewijzigd van 56 mln € naar 0
  • Van deze regeling kan pas vanaf 2013 gebruik worden gemaakt
4. Gratis emissierechten EU ETS 2005-2012
 
  • Gewijzigd van € 1,0 mld naar € 1,2 mld
  • Het rapport van juni 2010 ging uit van de situatie in het jaar 2020. Reden daarvoor was dat de EU al had aangegeven deze indirecte subsidie te willen aanpakken door een groter deel van de rechten te veilen. Daarom ook was gerekend met een emissiehandelsprijs van 30 €/tCO2. Maar we hebben deze aanname gecorrigeerd naar de werkelijke situatie van 2010. Daarin rekenen we nu met een emissiehandelsprijs van 14,3 €/tCO2 en een omvang 84Mt aan gratis emissierechten.

Uiteraard hebben we ook de optellingen in ons rapport en in de samenvatting aangepast, deze staan in het aangepaste rapport dat u op deze pagina kunt downloaden.

Auteurs