Rapport

P+fiets in Zuid-Holland

Met P+fiets-voorzieningen kan autoverkeer in de stad worden verminderd: bezoekers parkeren hun auto aan de rand van de stad en gaan verder met de fiets. Op een aantal locaties in Nederland wordt dit principe succesvol, zij het kleinschalig, toegepast. In opdracht van de provincie Zuid-Holland voerden wij een verkenning uit naar de haalbaarheid van de toepassing van P+fiets op verschillende locaties in de provincie. Het onderzoek bestond uit 3 delen:

  1. Een haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van P+fiets in de provincie Zuid-Holland, waarbij is gekeken naar steden met het hoogste percentage vertraagde ritten in de spits en op carpoolplaatsen en P&R-locaties die in beheer zijn van de provincie Zuid-Holland.
  2. Een haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van P+fiets in de gemeente Leiden, waarbij bijna 30 potentiële locaties binnen de gemeenten zijn onderzocht op voor- en nadelen.
  3. Een marktverkenning waarin de meest kansrijke locaties uit de haalbaarheidsonderzoeken nader zijn verkend met een inventarisatie van potentiële gebruikers per locatie en mogelijke aanbieders (van fietsen).

Uit de onderzoeken is gebleken dat er verschillende kansen zijn voor toepassing van P+fiets in de provincie Zuid-Holland. Voor succesvolle implementatie kan het beste worden gekeken naar slimme combinaties met deelfietsnetwerken, die in de verschillende steden in de regio in ontwikkeling zijn. Ook wegwerkzaamheden of evenementen zijn situaties waarin het P+fiets-concept kansen biedt.

Auteurs

Co-auteurs

Hans Voerknecht, CE Delft

Willem Snel (&Morgen)

Jan-Joost van Eeuwijk (&Morgen)