Rapport

Pilotprojecten innovatieve OV-bussen

Het openbaar vervoer is bij uitstek geschikt om duurzame innovatieve brandstoffen en aandrijftechnologieën te beproeven, die nodig zijn voor een duurzame samenleving waarin de uitstoot van broeikasgassen sterk afgenomen is. Zeven pilotprojecten hebben subsidie de afgelopen jaren subsidie ontvangen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, met als tegenprestatie de innovatieve aandrijf-technologieën en brandstoffen toe te passen in de dienstregeling van vervoerders. Geen van deze technologieën is eerder in Nederland in een dienstregeling toegepast.

De doelstelling van elk project was om gedurende minimaal twee jaar de bussen in te zetten, en de prestaties te monitoren. Van alle zeven pilotprojecten is een monitoringsrapportage opgesteld met als doel stakeholders in het openbaar vervoer te informeren over de mogelijkheden van de toegepaste technologieën. Deze partijen zijn onder andere concessieverleners, lokale overheden en vervoerders.

De volgende pilots zijn uitgevoerd:

  • Vijf projecten met dieselhybrides
  • Eén project met een smoorvrije gasmotor op LNG
  • Eén project met brandstofcelhybride op waterstof

CE Delft heeft op basis van verzamelde gegevens binnen de projecten een evaluatie van de technologieën uitgevoerd, waarbij is gekeken naar: technologie, inzet in de dienstregeling, brandstofbesparing, onderhoud, gebruikerservaring, en een blik naar de toekomst. Op deze pagina zijn de evaluatierapporten van de zeven projecten beschikbaar, en een overkoepelende presentatie.