Rapport

Plastic verwaardingshub Zuid-Holland. Onderzoek naar impact en cruciale randvoorwaarden

Er wordt weinig plastic gerecycled, wereldwijd, Europees en ook in Nederland. Overheden (nationaal en de EU) en bedrijven hebben de ambitie uitgesproken het aandeel plasticrecycling te verdrievoudigen, van circa 15% nu naar circa 45% in 2030. Om dit te realiseren is een stevige toename nodig van zowel mechanische als chemische recycling.

De EBZ Taskforce Circulaire Economie overweegt zich in te zetten voor een circulaire grondstoffenhub met een focus op kunststoffen in het Rotterdamse havenindustrieelcomplex en Zuid-Holland met het oog op de transitie naar een sterke en gezonde circulaire economie. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke invulling en impact van zo’n circulaire grondstoffenhub, heeft de EBZ Taskforce nader onderzoek gevraagd naar:

  • De potentiële economische en milieu-impact.
  • De mogelijke uniciteit van Zuid-Holland.
  • De cruciale randvoorwaarden voor succes. En;
  • De acties die verschillende partijen in Zuid-Holland concreet kunnen ondernemen.

CE Delft & TNO hebben dit onderzoek gezamenlijk uitgevoerd. Een aantal opvallende resultaten zijn:

  • Een circulaire plastic verwaardingshub in Zuid-Holland kan potentieel 2.000 à 3.000 banen opleveren.
  • Een jaarlijkse emissiereductie van 2 Mton CO2 in 2030 in Nederland is mogelijk.
  • Meer circulair plastic komt er in Zuid-Holland, Nederland en Europa niet vanzelf. Stimulering vanuit de overheid is absoluut noodzakelijk.

In het rapport zijn de maatregelen die Zuid-Holland zou kunnen nemen om de circulaire plastic verwaardingshub te bevorderen verder omschreven en uitgewerkt. Dit omvat acties op het gebied van afvalverwerking, sortering, logistiek en beleid.