Rapport

Plasticnorm

Het kabinet heeft besloten tot een nationale verplichting (normering) voor de toepassing van een minimumaandeel recyclaat en biogebaseerde polymeren in deel- of eindproducten. De plasticnorm gaat in per 2027 en loopt geleidelijk op, en zet in op de toepassing van 25-30% recyclaat en biogebaseerde polymeren in deel- of eindproducten voor 2030. RVO en het ministerie van I&W hebben CE Delft en TNO gevraagd om een inschatting te maken van de gemiddelde kostprijsverhoging door de norm, de economische effecten in 2030 en de invloed hiervan op de CO2-winst van de norm.

Auteurs