Rapport

Power-to-Heat en warmteopslag in warmtenetten. Businesscase, potentieel en rol in energiesysteem

Het omzetten van hernieuwbare elektriciteit in warmte, die vervolgens wordt opgeslagen, kan een goede manier zijn om overschotten uit zonne- en windenergie te benutten en het gebruik van aardgas te verminderen. Dat blijkt uit de studie ‘Power to heat en warmteopslag in warmtenetten’, die CE Delft heeft uitgevoerd in opdracht van RVO. De studie geeft inzicht in de kansen voor het verduurzamen van warmtenetten met power-to-heat en warmteopslag. Onderzocht zijn twee technieken voor power-to-heat: warmtepompen en elektrische boilers. Voor warmteopslag kijken we naar tankopslag (TTES), opslag in een geïsoleerd gat in de grond (PTES) en hogetemperatuuropslag in een ondergrondse waterlaag (HT-ATES).

Auteurs