Rapport

Power to Products

Met de komst van meer duurzame energie zal het aanbod van duurzame elektriciteit op windrijke en/of zonnige dagen groot zijn. Als op die momenten de vraag naar elektriciteit gering is kan de prijs laag zijn; soms lager dan de gasprijs of zelfs bijna nul. Op die momenten kan de procesindustrie de overtollige stroom goed gebruiken. Op andere momenten met weinig wind- en zonne-energie kan de prijs juist hoog zijn. Dan kan de industrie juist haar elektriciteitsvraag verminderen en zo een bijdrage aan het afstemmen van vraag en aanbod leveren.

De vraagstelling in het project is op welke wijze (technisch, operationeel en organisatorisch), tegen welke kosten en opbrengsten en onder welke voorwaarden de procesindustrie haar elektriciteitsvraag kan flexibiliseren. Hierdoor kan de procesindustrie gebruik maken van goedkope duurzame elektriciteit én een bijdrage leveren aan netstabiliteit in het licht van het Energieakkoord. Hoe dit concreet in te vullen en tegen welke condities is onderwerp van dit project.