Rapport

Preventing spills of plastic pellets: a feasibility analysis of regulatory options

Plastic pellets (ook wel ‘nurdles’ genoemd) zijn kleine stukjes plastic met een gemiddelde diameter van 1 à 5 mm. Deze pellets worden geproduceerd door de petrochemische sector en worden door de plasticindustrie gebruikt om plastic producten mee te produceren. Deze pellets worden in grote hoeveelheden per schip getransporteerd, meestal in vrachtcontainers. Tijdens het transport komt het regelmatig voor dat pellets hun weg vinden naar mariene omgevingen. Soms komen er door ongelukken met containers echter grote hoeveelheden pellets vrij. Pellets die terechtkomen in mariene omgevingen brengen schade toe aan het milieu en hebben gevolgen voor de visserij, aquacultuur en toerismesector.

PPR is een subcommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) die zich bezighoudt met de preventie en aanpak van vervuiling. Deze commissie overweegt momenteel opties om het vrijkomen van pellets in mariene omgevingen met regelgeving aan te pakken. Een werkgroep heeft drie verplichte wettelijke opties aangewezen. Tijdens de tiende PPR-vergadering in april 2023 wordt hierover verder overlegd. In dit rapport worden de doeltreffendheid en haalbaarheid van deze opties beoordeeld. Hieruit blijkt dat elke optie verschillende aspecten van risicobeheersing dekt, en in verschillende mate. Ook blijkt dat de effectiviteit van deze opties verhoogd kan worden door robuustere opslag- of verpakkingsvereisten in de opties op te nemen. Tot slot komen we in dit rapport tot de conclusie dat de implementatie van al deze opties haalbaar is voor spelers in de transportketen, regelgevende instanties en toezichthouders. Op basis van feedback uit interviews lijken de aanvullende kosten van al deze opties behapbaar.

Meer over