Rapport

Quickscan milieueffecten brancheverduurzamingsplannen

In deze quickscan zijn de kwantitatieve milieueffecten van alle hoogst haalbare doelen in de brancheverduurzamingsplannen in de raamovereenkomst verpakkingen voor 2018 in kaart gebracht. Hierbij ligt de nadruk op het broeikas­effect. Dat staat model voor de geschatte milieuprestatie in het algemeen. De analyse is uitgevoerd op basis van CO2-eq.-kentallen uit de Ecoinvent-database, literatuur en eerdere modelleringen van CE Delft. Deze zijn vervolgens in overleg met de betrokken branchepartijen gekoppeld aan de hoogst haalbare doelen, inclusief geschatte hoeveelheden en soorten verpakkingsmaterialen.

Deze analyse kan gezien worden als aanvulling op de in 2014/2015 door TNO en CE Delft uitgevoerde milieuanalyse van de doelen van de Raamovereenkomst Verpakkingen. Toen waren de branche­verduurzamingsplannen nog niet gereed en konden nog niet meegenomen worden. Het geschatte milieueffect als gevolg van de inspanningen van de genoemde brancheverenigingen is in deze quickscan geprognosticeerd op 39 tot 53 kiloton per jaar. Deze analyse is opgesteld in samenwerking en in dialoog met de betrokken 12 branches.

Zie ook KIDV Brancheverduurzaamingsplannen verpakkingen.

Auteurs

Meer over