Rapport

Regulated Slow Steaming in Maritime Transport

In dit rapport worden de juridische en technische grenzen aan het mogelijk verplicht stellen van vaartempovermindering bij de maritieme scheepvaart onderzocht. Het ontwerp van een dergelijke regeling en de kosten en baten ervan zijn ook onderzocht. Het rapport laat zien dat langzamer varen,  oftewel ‘slow steaming’, significante milieuvoordelen biedt en in de meeste scenario’s ook economische voordelen. Gereguleerde slow steaming is juridisch haalbaar en ook praktisch uitvoerbaar. 

Gereguleerde slow steaming heeft diverse voordelen: het is de meest kosteneffectieve manier om scheepvaaremissies te reduceren en is, bij juiste implementatie, kosten-neutraal voor  de scheepvaartsector als geheel, terwijl het voor consumenten slechts een marginale stijging in logistieke en vervoersketenkosten met zich meebrengt; met gereguleerde slow steaming wordt bereikt dat de emissies van de scheepvaarsector worden verminderd, ongeacht de brandstofprijs of vervoersvraag; een snelheidslimiet zou de kans verminderen op een anders waarschijnlijke emissiestijging doordat schepen sneller gaan varen in antwoord op herstel van de vraag; een thans ingestelde limiet op het niveau van het huidige gemiddelde vaartempo zou op korte termijn weinig impact op de branche hebben; en controle en toezicht op gereguleerde slow steaming zijn relatief gemakkelijk te realiseren en zouden minder administratieve lasten met zich kunnen meebrengen dan enkele recent voorgestelde marktconforme maatregelen.

Gereguleerde slow steaming heeft ook nadelen: snelheidsrestricties leiden tot verminderde marktflexibiliteit; wegens dit veronderstelde verlies aan  flexibiliteit lijkt gereguleerde slow steaming op brede oppositie van rederijen en vervoerders te stuiten; het is wellicht niet kosteneffectief voor alle schepen op alle routes, noch voor alle scheepstypes; het vermindert de kosteneffectiviteit van andere opties ter verbetering van brandstofefficiëntie en leidt wellicht tot mindere innovatie; door het voorschrijven van een specifieke maatregel zou het ingaan tegen de doelgerichte aanpak  van milieubeleid voor de scheepvaart waaraan de laatste jaren prioriteit is gegeven; en terwijl gereguleerde slow steaming, mits zorgvuldig geïmplementeerd, voor de scheepvaartsector als geheel geen extra kosten met zich mee hoeft te brengen, zou het evenmin inkomsten genereren ter bestrijding van klimaatverandering in ontwikkelingslanden.

Dit rapport is opgesteld door een team deskundigen van CE Delft, de Universiteit van Southampton en de ICCT in opdracht van Transport and Environment en Seas at Risk.

Meer over