Rapport

Review I&W-notitie bestemmingennetwerk Schiphol

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft een beknopte interne analyse opgesteld voor een benadering van de vraag met welke bestemmingen Nederland via Schiphol verbonden zou moeten zijn en welke frequenties bij deze bestemmingen horen. Het ministerie heeft CE Delft gevraagd om een kritische evaluatie van deze analyse uit te voeren en de resultaten daarvan te verwerken in een bondige notitie.

De notitie bevat een kritische evaluatie van de internetanalyse van het ministerie van  Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en een aantal aanbevelingen.

Meer over