Rapport

Review NIR 2022. Energy sector (CRF 1)

Nederland rapporteert jaarlijks haar nationale broeikasgasemissies aan de EU en het UNFCCC in het National Inventory Report (NIR). Het UNFCCC houdt systematisch de globale CO2-uitstoot bij, als onderdeel van de afspraken binnen het Kyotoprotocol. CE Delft is gevraagd om een review uit te voeren op het hoofdstuk ‘Energy’ van het NIR-rapport uit 2022.

We hebben hierbij gelet op transparantie, accuratesse, consistentie, vergelijkbaarheid en compleetheid. Dat zijn de vijf kwaliteitscriteria die ook het UNFCCC hanteert. Het NIR-rapport, hoofdstuk ‘Energy’, is van goede kwaliteit bevonden. Op een aantal punten hebben we verbeteringen aangedragen en we hebben een aantal onduidelijkheden aangestipt, waar de methode of de opgave van emissies beter kan worden uitgelegd.

Auteurs