Rapport

Roadmap duurzaam OV en spoor

In de CO2-visie OV en Spoor 2050 (2015) committeren twaalf partijen zich aan doelstellingen om de spoor- en OV-sector volledig CO2-neutraal te krijgen in 2050. Deze partijen hebben CE Delft gevraagd op welke wijze de doelstellingen uit de CO2-visie OV en Spoor 2050 voor het openbaar vervoer in Nederland kunnen worden bereikt. Uit analyse van trends op middellange en lange termijn blijkt dat het OV en spoor een belangrijke rol blijven vervullen en dat er nog een sterke volumegroei verwacht wordt, vooral op drukbezette lijnen. Het advies definieert 7 thema’s waar op ingezet moet worden om de doelstellingen te kunnen halen, waaronder elektrificatie – al dan niet middels waterstof – van de regionale personentreinen, het busvervoer en diesellocomotieven voor het goederenvervoer. Voor het spoorgoederenvervoer wordt niet alleen geadviseerd om de diesel uit te rangeren maar wordt ook expliciet de shift van weg naar spoor aanbevolen. Het rapport kan men zien als een basis voor de verdere invulling van de transitiepaden; de genoemde maatregelen zijn niet de definitieve oplossingen en het advies is zeker niet limitatief. Het volledig verduurzamen van het materiaalgebruik wordt als een van de grootste uitdagingen gezien.