Rapport

RRES – Regionale Ruimtelijke Energiestrategie: een draaiboek

De energietransitie zal een grote ruimtelijke, economische en maatschappelijke veranderingen met zich meebrengen. Samen met Sweco en VITO heeft CE Delft voor Vlaanderen het Draaiboek voor de Ruimtelijke Regionale Energiestrategie (RRES) opgesteld. De RRES schept het kader waarbinnen de energietransitie op een onderbouwde, afgewogen en gestuurde manier kan groeien, ondersteund door voldoende lokaal draagvlak. Het draaiboek onderstreept het belang om de energietransitie geïntegreerd met andere (ruimtelijke) transities en beleidsdomeinen aan te pakken. Concreet heeft een Regionale Ruimtelijke Energiestrategie de volgende vijf doelen:

  1. Het formuleren van regionale ambities.
  2. Het zoeken naar ruimte voor de opwek, distributie, transmissie en opslag van hernieuwbare energie.
  3. Het zoeken naar synergiën met andere ruimtelijke transities.
  4. Het opbouwen van een wervend narratief dat de betrokkenheid en samenwerking van actoren stimuleert.
  5. Richting geven aan de uitvoering van de energietransitie.

Voor het opstellen van de RRES Vlaanderen heeft CE Delft bijgedragen vanuit onze expertisen met de systeemstudies en de regionale energiestrategieën (RES’en) in Nederland, alsook met expertise over afwegingsmethodes zoals de maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA).

U kunt het rapport hier downloaden: RRES – Regionale Ruimtelijke Energiestrategie: een draaiboek

Auteurs