Rapport

Samenvatting LCA Ioniqa. Screening carbon footprintanalyse

LCA chemische recycling PET afval met het Ioniqa-proces

Voor deze screening-LCA van Ioniqa’s technologie zijn drie verschillende vergelijkingen uitgevoerd:

  1. De lineaire vergelijking vanuit afvalperspectief analyseert de verwerking van 1 ton PET-afval door Ioniqa en vergelijkt deze met mechanische recycling en verwerking d.m.v. verbranding in een gemiddelde Nederlandse AEC. Deze benadering sluit aan op het afvalbeleid zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het Landelijk Afvalstoffenbeheer Plan (LAP3).
  2. De multicyclus vergelijking modelleert de verwerking van 1 ton PET-afval door Ioniqa over twee verwerkingscycli, en doet hetzelfde voor mechanische recycling. Deze benadering is ook een afvalgerichte benadering maar volgt meer de doelen van het streven naar een circulaire economie. In deze benadering wordt ook gekeken hoe het afval van het product uit de eerste recyclingstap verwerkt gaat worden. Deze benadering wordt genoemd als innovatieve LCA-benadering in het landelijk afvalbeheerplan 3 (LAP3) en sluit meer aan bij de gedachtegang achter de circulaire economie die streeft naar het zo lang mogelijk in de keten houden van grondstoffen.
  3. De productvergelijking analyseert de productie van 1 ton PET uit het Ioniqa-proces en vergelijkt deze met de productie van 1 ton conventioneel geproduceerd PET uit fossiele grondstoffen. Deze benadering rekent de milieueffecten om naar het recyclaatproduct dat uiteindelijk gemaakt wordt uit afval-PET. Deze vergelijking is geschikt om producten gemaakt uit afval te vergelijken, zowel met elkaar als met virgin producten.

We hebben zowel een 10 kton- als een 50 kton-variant van de Ioniqatechniek geanalyseerd. De 50 kton-variant scoort in de lineaire vergelijking vergelijkbaar als mechanische recycling van PET en in de multicyclusbenadering een stuk beter dan de bestaande PET-recycling omdat flessen gemaakt met het Ioniqa-proces nog een keer gerecycled worden. Ook in de productbenadering scoort de 50 kton-variant vergelijkbaar met mechanische recycling.

Auteurs