Rapport

Samenvatting van LCA REnescience. Een vergelijking van natte en droge nascheiding van huishoudelijk restafval.

In deze Levenscyclusanalyse (LCA) zijn verschillende nascheidingstechnieken voor huishoudelijk restafval met elkaar vergeleken. Het doel van de studie was om de REnescience-technologie te vergelijken met droge nascheiding en verbranding (inclusief metaalterugwinning). Deze LCA geeft inzicht in de potentiële milieu-impact van de technieken en bespreekt mogelijke verbetermogelijkheden. De studie richt zich op afvalverwerking in de gemeenten Eindhoven en ’s-Hertogenbosch in 2017/2018.

Alle verwerkingsmethoden hebben een netto milieuvoordeel, als de milieu-impact uitgedrukt wordt in de ReCiPe single score. In vergelijking met droge nascheiding heeft de REnescience-technologie een hogere kunststofterugwinning, hogere biogasproductie, en wordt er meer CO2 afgevangen. Aan de andere kant gebruikt de technologie meer externe elektriciteit en warmte, en zijn er enzymen nodig in het proces. Gecombineerd leiden deze aspecten ertoe dat het netto milieuvoordeel van de REnescience-technologie te vergelijken is, of hoger is dan droge nascheiding.

Deze samenvatting is gebaseerd op een uitgebreid, vertrouwelijk, LCA-rapport

Meer over