Rapport

Saving fuel, saving costs

Deze studie geeft een overzicht van het energiegebruik en de uitstoot van leaseauto’s en andere bedrijfsvoertuigen en het potentieel aan brandstof- en kostenbesparende maatregelen. De studie beslaat zowel personenmobiliteit als vrachtvervoer en is relevant voor fleet managers en beleidsmakers. De studie laat zien dat in de EU all bedrijfsvoertuigen samen verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van de totale uitstoot van het wegvervoer en bijna 200 miljard euro aan brandstofkosten per jaar. Het rapport geeft een praktisch overzicht van maatregelen die fleet managers kunnen nemen om brandstofverbruik en kosten te besparen, bijv. door het beïnvloeden van voertuigtechnologie, rijstijl en mobiliteitskeuzes. Hiermee kan ook worden bijgedragen aan lagere olieconsumptie, energiezekerheid, klimaat en luchtkwaliteit.