Rapport

Scenario’s voor de warmtetransitie in Den Haag

Den Haag heeft zich tot doel gesteld een klimaatneutrale gemeente te zijn in 2040. De vraag is wat er tot 2040 moet gebeuren om dit doel te bereiken. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Den Haag al diverse onderzoeken laten uitvoeren naar haar mogelijkheden ten aanzien van een klimaatneutrale warmtevoorziening.

In dit document worden de opties om tot een duurzame warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving te komen, op een rij gezet. Er worden vijf scenario’s geschetst waar Den Haag op kan inzetten. Per scenario wordt in kaart gebracht wat de financiële en planmatige gevolgen zullen zijn.

Auteurs