Rapport

Schaliegas in Nederland

Het ministerie van Economische Zaken heeft, parallel aan het planMER, een verkenning laten uitvoeren naar de maatschappelijke effecten van schaliegaswinning in Nederland. De studie ‘Schaliegas in Nederland, verkenning maatschappelijke effecten’ geeft het resultaat van deze analyse.

Auteurs