Rapport

Schoon resthoutverbranding voor de verduurzaming van stadsverwarming in Utrecht

Eneco betrekt CE Delft als externe, onafhankelijke en deskundige partij bij de ontwikkeling van de BioWarmte
Installatie Lage Weide in Utrecht, om het plan te toetsen op duurzaamheid en aan te geven waar verbeteringen mogelijk zijn en waar mogelijk risico’s in de keten aanwezig zijn. CE Delft heeft daarvoor een drietal rapporten geschreven:

  1. Schoon resthoutverbranding voor de verduurzaming van stadsverwarming in Utrecht. Eneco heeft CE Delft gevraagd om een onafhankelijke toets uit te voeren op alle geuitte bezwaren, van biomassaherkomst tot luchtkwaliteit.
  2. Duurzaamheidstoets BWI. Een onderzoek om te toetsen in welke mate het plan voldoet aan duurzaamheidsaspecten van de NEN NTA8080 richtlijn (energetisch rendement, CO2, biodiversiteit, bodemkwaliteit), inzichtelijk te krijgen waar verbeteringen mogelijk zijn en waar mogelijk risico’s in de keten aanwezig zijn.
  3. Nader onderzoek naar duurzaamheidsrisco’s gerelateerd aan gebruik van tak –en tophout (hout uit beheerd bos). Een onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van een aanbeveling volgende uit de duurzaamheidstoets.