Rapport

Segmentering van de logistieke activiteiten in Nederland

De Topsector Logistiek heeft als doelstelling om in 2020 o.a. de CO2-uitstoot van het goederenvervoer gereduceerd te hebben. In dit kader heeft CE Delft, in opdracht van Connekt, een analyse gemaakt waarin de CO2-emissies van goederentransport in Nederland zijn opgedeeld naar segmenten. Deze segmentering sluit aan bij de actielijnen van de Topsector Logistiek en geeft meer inzicht in de reikwijdte van CO2-besparende maatregelen in het goederentransport.

Bijgevoegd zijn twee publicaties:

  • Het eerste rapport geeft een overzicht van de CO2-emissies de totale logistiek in Nederland, naar marktsegment en goederensoort.
  • Het tweede rapport gaat in het bijzonder in op stadslogistiek, en maakt onderscheid tussen verschillende segmenten binnen de stadslogistiek, zoals bouw, vers, thuis en retail.

Auteurs

Meer over