Rapport

Social costs and benefits of advanced aviation fuels

De luchtvaart heeft een impact op de luchtkwaliteit en het klimaat. Vliegtuigbrandstoffen die aromaten en zwavel bevatten, leiden namelijk tot de uitstoot van fijnstof. Men kan deze impact verlagen door bijvoorbeeld met waterstof behandelde brandstoffen te gebruiken. In dit rapport worden de wereldwijde kosten en voordelen van met waterstof behandelde brandstoffen berekend. De conclusie hiervan is dat de lagere impact op klimaat en gezondheid waarschijnlijk opweegt tegen de hogere kosten van dergelijke brandstoffen.

Let op: er is een corrigendum gepubliceerd die een aantal fouten in de berekeningen corrigeert. Ook zijn de berekeningen bijgewerkt op basis van nieuw onderzoek.

Auteurs

Meer over